Què és

L’Agència de l’ISBN a España està gestionada per la Federación de Gremios de Editores de España, per conveni signat el 17 de juny de 2010 pel Ministeri de Cultura, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i la Federación de Gremios de Editores de España (publicat al BOE núm. 187 del 3 d’agost de 2010).

Horario d'atenció:

  • de 9 a 13 h
  • de dilluns a diventres

Director
Miguel Jiménez

Adreces d’interès

Ministerio de Cultura FEDE Generalitat de Catalunya

Plataforma ISBNENTRAR


¿Olvidó su contraseña?