AUTORS / EDITORS

Informació

Les persones que vulguin editar un llibre pels seus propis mitjans, sense el concurs d’una editorial professional, així com les institucions públiques o privades que ocasionalment vulguin editar una publicació, poden sol•licitar un codi ISBN com a autor/editor.

El propòsit del sistema internacional de l’ISBN és facilitar la comercialització de les publicacions a través dels canals de venda. No té sentit sol•licitar a l’Agència un ISBN si la publicació no ha de ser posada a la venda.

Si us plau, llegiu l’apartat Què no és l’ISBN

En emplenar el formulari de sol•licitud de l’ISBN per a una publicació, caldrà adjuntar:

  • Fotocòpia del DNI, si és una persona física.
  • Fotocòpia del CIF, si és una persona jurídica.
  • Totes les dades necessàries per ser localitzat pels canals de comercialització a l’apartat corresponent de la sol•licitud.
Tarifes

Seguint el model d’altres agències nacionals de l’ISBN, a partir de l’1 de juliol de 2011 els serveis seran de pagament, amb l’únic propòsit de cobrir les despeses de funcionament de la pròpia Agència.

Les tarifes, escalables i no més elevades que a països d’un nivell de vida similar al nostre, es faran públiques aviat.

Formulari de sol•licitud d’ISBN per a autor/editor

Les dades bibliogràfiques i de publicació que se sol•liciten en el formulari són fonamentals per tal que –un cop incloses a la base de dades de l’ISBN– les publicacions siguin correctament difoses i identificades a través dels canals de venda.

L’absència d’algunes dades essencials pot ocasionar la demora en la incorporació a la base de dades. Les dades incorrectes –o incorrectament escrites- també poden provocar retards en aquesta incorporació.

Tarifes

Siguiendo el modelo de otras muchas agencias nacionales del ISBN los servicios por la tramitación del alta y expedición del certificado de ISBN son de pago, con el único propósito de cubrir los gastos de funcionamiento de la propia Agencia.

Servicios
Normal Urgente
El autor/editor hace la solicitud y efectúa el pago
La Agencia envía un correo automático con el acceso a ISBN+ y al formulario bibliográfico 4 días 1 día*
El autor/editor completa los datos bibliográficos de la obra
La Agencia revisa la solicitud y confirma el registro ISBN 1 día 1 día
El autor/editor descarga el PDF de registro de la obra que va a publicar
45 € 95 €
Gestión de datos ricos en DILVE 35 €
(IVA incluido)
*día laborable (de lunes a viernes y en Madrid) siguiente al día de la operación.

Reimpresiones

Ir al formulario de solicitud

Ministerio de Cultura FEDE Generalitat de Catalunya

Plataforma ISBNENTRAR


¿Olvidó su contraseña?