AUTORS / EDITORS

Informació

Les persones que vulguin editar un llibre pels seus propis mitjans, sense el concurs d’una editorial professional, així com les institucions públiques o privades que ocasionalment vulguin editar una publicació, poden sol•licitar un codi ISBN com a autor/editor.

El propòsit del sistema internacional de l’ISBN és facilitar la comercialització de les publicacions a través dels canals de venda. No té sentit sol•licitar a l’Agència un ISBN si la publicació no ha de ser posada a la venda.

Si us plau, llegiu l’apartat Què no és l’ISBN

En emplenar el formulari de sol•licitud de l’ISBN per a una publicació, caldrà adjuntar:

  • Fotocòpia del DNI, si és una persona física.
  • Fotocòpia del CIF, si és una persona jurídica.
  • Totes les dades necessàries per ser localitzat pels canals de comercialització a l’apartat corresponent de la sol•licitud.
Tarifes

Seguint el model d’altres agències nacionals de l’ISBN, a partir de l’1 de juliol de 2011 els serveis seran de pagament, amb l’únic propòsit de cobrir les despeses de funcionament de la pròpia Agència.

Les tarifes, escalables i no més elevades que a països d’un nivell de vida similar al nostre, es faran públiques aviat.

Les formes de pagament seran tan còmodes com sigui possible i fomentaran les relacions de l’Agència amb els editors a través d’Internet.

Procedimiento para la solicitud de un número de ISBN

Formulari de sol•licitud d’ISBN per a autor/editor

Podeu obtenir els formularis de sol•licitud d’ISBN a:

Com presentar el formulari?

L’editor haurà d’emplenar el formulari de sol•licitud i enviar-lo a:

o bé per Correu postal a:

  • Agencia del ISBN
  • Santiago Rusiñol, 8
  • 28040 Madrid

Les dades bibliogràfiques i de publicació que se sol•liciten en el formulari són fonamentals per tal que –un cop incloses a la base de dades de l’ISBN– les publicacions siguin correctament difoses i identificades a través dels canals de venda.

L’absència d’algunes dades essencials pot ocasionar la demora en la incorporació a la base de dades. Les dades incorrectes –o incorrectament escrites- també poden provocar retards en aquesta incorporació.

Taula de matèries

Per emplenar la sol•licitud d’ISBN cal que indiqueu, entre altres dades, la matèria del llibre. La taula de matèries de l’Agència de l’ISBN es basa en la Classificació Decimal Universal (CDU) amb algunes variants. La CDU és la classificació utilitzada en la majoria de catàlegs bibliogràfics i bibliografies d’España. Aquesta versió de la CDU és una taula breu, doncs no pretén classificar de forma minuciosa, sinó donar una orientació.

Taula de Matèries (CDU-ISBN)

Tarifes

Siguiendo el modelo de otras muchas agencias nacionales del ISBN los servicios por la tramitación del alta y expedición del certificado de ISBN son de pago, con el único propósito de cubrir los gastos de funcionamiento de la propia Agencia.

Servicios
Normal Urgente
El autor/editor hace la solicitud y efectúa el pago
La Agencia envía un correo automático con el acceso a ISBN+ y al formulario bibliográfico 4 días 1 día*
El autor/editor completa los datos bibliográficos de la obra
La Agencia revisa la solicitud y confirma el registro ISBN 1 día 1 día
El autor/editor descarga el PDF de registro de la obra que va a publicar
45 € 95 €
Gestión de datos ricos en DILVE Plus 35 €
(IVA incluido)
*día laborable (de lunes a viernes y en Madrid) siguiente al día de la operación.

Reimpresiones

Ir al formulario de solicitud

Ministerio de Cultura FEDE Generalitat de Catalunya

Plataforma ISBNENTRAR


¿Olvidó su contraseña?