PREGUNTES FREQÜENTS

Què NO és l’ISBN

L’ISBN NO és obligatori

El Decret Reial 2063/2008 del Ministeri de Cultura sobre l’ISBN, publicat al BOE número 10 del 12 de gener de 2009, en la seva "Disposició derogatòria única a)", deroga l’obligatorietat de consignar l’ISBN a les publicacions, fixada pel Decret 2984/1972. Per tant, no hi ha cap obligació de sol•licitar un ISBN per a obtenir el Dipòsit Legal ni per a publicar un llibre.

L'ISBN suposa un marca de qualitat?

No. L’Agència de l’ISBN no té com a missió valorar la qualitat de les publicacions per a les quals se sol•licita un ISBN. L’Agència no té accés a les publicacions, sinó a les dades que n’envien els editors. L’únic control de l’Agència s’efectua sobre la pertinència, o no, de la publicació per a obtenir un ISBN i sobre la correcció formal de les dades que els editors han de proporcionar.

L’obtenció d’un ISBN protegeix els meus drets literaris i d’autoria?

No, en absolut: els drets de propietat intel•lectual no queden protegits per l’obtenció d’un ISBN sinó per la pròpia publicació de l’obra o per la seva inscripció en el Registre de la Propietat Intel•lectual.

Sobre l’Agència

On haig de demanar un ISBN?

La gestió de l’ISBN està encomanada a la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). L’Agència del ISBN continua sent a la mateixa adreça postal d’abans però ha canviat el seu telèfon, el seu correu electrònic i la seva pàgina Web, on podeu trobar-hi tota la informació. Si us plau, consulteu-la abans de trucar l’Agència.

Com demano el Dipòsit Legal si no em tornen el formulari?

L’ ISBN ja no és obligatori per a obtenir el Dipòsit Legal. Diversos articles de la llei que n’establien l’obligatorietat han estat derogats pel Decret Reial 2063/2008

I la base de dades?

De moment, la base de dades de l’SBN continua sent gestionada pel Ministeri de Cultura amb les dades que li proporciona l’Agència de l’ISBN. Es pot consultar a la mateixa adreça web que abans.

No aconsegueixo parlar per telèfon amb l’Agència, què passa?

En l’anterior etapa hi havia fins a 4 persones atenent el telèfon. Amb els nostres recursos actuals, lamentablement no podem dedicar tant personal a aquesta tasca. Escriviu un missatge a agencia@agenciaisbn.es exposant els vostres dubtes o el vostre problema i us respondrem.

Sobre editorials

He creat una editorial. Com puc sol•licitar l’ISBN per primer cop?
Consulte la información de la sección Nuevas Editoriales y solicite la inclusión de su editorial en el sistema cumplimentando el formulario de alta.

Una vez registrado en el sistema, recibirá su primer bloque de códigos ISBN y una clave y contraseña de acceso telemático. Cuando vaya a publicar libros tiene que comunicar –mediante este acceso telemático- sus datos bibliográficos en el correspondiente formulario de alta.

Estoy registrado como editorial hace tiempo pero no tengo acceso telemático ¿Cómo lo consigo?

Si está asociado a DILVE, desde el formulario de solicitud de la propia plataforma, en su sección ISBN.

Si no está en DILVE: envíe a agencia@agenciaisbn.es un correo electrónico que contenga:

 • El nombre de la editorial y el último de los prefijos ISBN asignados
 • El nombre y apellidos de la persona que se va a encargar del acceso
 • El DNI de esta persona (con su letra)
 • El correo electrónico de esta persona
Ja tinc un prefix ISBN per a la meva editorial però crearé un nou segell. Utilitzo el mateix prefix?

Les empreses editores han de donar d’alta els nous segells o marques editorials utilitzant el mateix formulari que per a les noves editorials.

Ha canviat el número de telèfon de la meva editorial

Les dades actualitzades de les editorials són fonamentals per tal que la cadena del comerç del llibre pugui localitzar una publicació amb rapidesa. Qualsevol variació de les dades proporcionades per l’editorial en donar-se d’alta s’ha de comunicar a l’Agència de l’ISBN, tant si es refereix a dades de contacte com a canvis de nom o pertinença a grups editorials. El cessament en l’activitat editora també s’ha de comunicar.

Què faig quan se m’estan exhaurint els codis ISBN que m’ha enviat l’Agència?

Empleneu el formulari Sol•licitud de codis addicionals de la secció Editorials Registrades d’aquest web.

Com sé si els formularis ISBN que he enviat a l’Agència són correctes?

Tots els formularis queden acceptats per l’Agència en el moment del seu lliurament, sense importar per quin mètode hagi estat fet. L’Agència no retornarà als editors cap còpia validada dels formularis que es lliurin.

Si hi ha algun problema o error en el formulari:

 • Si l’heu enviat per vía telemàtica, el mateix sistema us informa de les correccions que hagueu d’efectuar a les dades.
 • Si l’heu enviat per correu electrònic o postal, l’Agència es posarà en contacte amb vosaltres en el cas que hi hagi alguna dada errònia o incompleta.
M’he adonat que he enviat dades errònies, com ho faig saber a l’Agència?

Escriviu un correu electrònic a agencia@agenciaisbn.es. Si us plau, no truqueu per telèfon per a comunicar errors als formularis.

Quant tarda l’Agència a incloure els meus llibres a la base de dades?

Per ara, l’Agència no pot garantir cap termini per a aquest tràmit. Els formularis rebuts es tramitaran, per ordre d’arribada, dins els següents grups de prioritat, en la mesura que afavoreixen l’agilitat de funcionament de l’Agència:

 • En primer lloc es processaran els formularis que arribin a l’Agència per algun dels procediments d’enviament Telemàtic, sigui a través de la pròpia Agència o a través de DILVE.
 • En segon lloc es tramitaran els formularis que arribin com a documents adjunts a través del correu electrònic.
 • En tercer lloc es tramitaran els formularis que arribin per correu postal.
 • Por últim, es processaran els formularis que es lliurin en el taulell de l’Agència, sigui en persona, sigui utilitzant serveis de missatgeria.

L’Agència no manté correspondència en cap suport amb els editors sobre aquestes qüestions.

Quant val un ISBN?

Consulte el apartado de Tarifas

Publicaré un llibre conjuntament amb una altra editorial, quin ISBN hi ha de figurar?

En el cas de les publicacions conjuntes, ambdues editorials poden imprimir el seu ISBN al llibre. Ha de quedar clar a quina editorial correspon cada número. No obstant, quan l’emmagatzemament i la distribució de la publicació hagi d’anar a càrrec d’una sola editorial, es recomana imprimir en forma de codi de barres, a la contracoberta externa, l’ISBN de l’editorial responsable de la distribució.

Compraré una editorial que ja tenia un prefix editorial d’ISBN, i tots els llibres que publiqui a partir d’ara seran amb el meu nom. Puc canviar els números dels títols de l’editorial adquirida?

Només quan les publicacions es reeditin amb el vostre propi segell editorial i duguin el vostre nom haureu d’assignar ISBN nous amb el seu prefix editorial corresponent.

Sobre publicacions

Quines publicacions han de dur ISBN?

L’ISBN és un número pensat para afavorir el comerç de les publicacions. Si no han de ser posades en venda, no necessiten ISBN. El Decret Reial 2063/2008, de 12 de desembre, pel que es desenvolupa la Llei 10/2007, de 22 de juny, de la Lectura, del Llibre i les Biblioteques pel que fa a l’ISBN estableix en el seu Annex I les publicacions que porten codi ISBN:

 • Obres monogràfiques impreses.
 • Publicacions monogràfiques electròniques, ja siguin disponibles a Internet (llibres electrònics) o en suport físic (CD-ROM, disquets cintes llegibles per a màquina).
 • Pel•lícules, vídeos, transparències de contingut educatiu o didàctic sempre que siguin recursos didàctics de matèries que s’imparteixin en l’ensenyament reglat. Cal indicar la matèria i el curs al que va adreçada la publicació.
 • Audiollibres, ja siguin en suport físic (casset, CD, DVD, etc.) o disponibles a Internet
 • Programes informàtics educatius o didàctics dissenyats amb propòsits educatius o de capacitació com tutorials per a l’aprenentatge.
 • Mapes
 • Publicacions en Braille, o els seus equivalents en noves tecnologies.
 • Publicacions que l’editorial no tingui previst actualitzar regularment ni continuar indefinidament.
 • Separates d’articles o números monogràfics d’una publicació seriada concreta.
 • Còpies digitals de publicacions monogràfiques impreses.
 • Publicacions multimèdia el component principal de les quals sigui el text.
 • Publicacions en microformes
Quines publicacions no han de dur ISBN?

El Decret Reial esmentat al paràgraf anterior estableix en el seu Annex I les publicacions que no porten codi ISBN:

 • Publicacions seriades. Són les publicacions que normalment s’editen en parts successives o integrades (com ara revistes o diaris) i s’acostumen a designar numèricament o cronològica. El seu codi d’identificació és l’ISSN.
 • Recursos continuats. Són publicacions que es posen en circulació al llarg del temps sense una data de finalització predeterminada, normalment difosa en exemplars successius o integrats com ara publicacions en fulls solts, suports electrònics successius i substitutius i llocs Web que s’actualitzen de forma continuada. Poden utilitzar com a codi d’identificació l’ISSN.
 • Partitures. El seu codi d’identificació és l’ISMN.
 • Enregistraments de sons musicals. El seu codi d’identificació és l’ISRC.
 • Productes audiovisuals com ara pel•lícules cinematogràfiques, documentals, publicitàries, dibuixos animats, etc. El seu codi d’identificació és l’ISAN.
 • Materials annexos a una obra monogràfica que no tinguin valor comercial per separat i no es venguin per separat. No utilitzaran un ISBN propi però poden indicar l’ISBN de l’obra monogràfica a la que acompanyen.
 • Manuals d’usuari de materials no libraris i publicacions que acompanyen diaris i revistes.
 • Materials docents d’ús intern en centres d’ensenyament.
 • Memòries, estatuts i materials de règim intern d’empreses, institucions o associacions.
 • Obres textuals en abstracte.
 • Material imprès, o en altres suports, de caràcter temporal, com catàlegs de llibreries i editorials, catàlegs comercials i publicitaris, fullets turístics, cançoners, fullets i programes esportius, cinematogràfics, escolars, polítics, teatrals, actes culturals, de festes, commemoratius, de concerts, etc., llistes de preus i tot el material publicitari o propagandístic.
 • Impressions artístiques.
 • Documents personals (per exemple, currículum vitae o perfil personal en format electrònic).
 • Targetes de felicitació.
 • Programes informàtics que no tinguin finalitats educatives ni didàctiques.
 • Correus electrònics i altra correspondència electrònica.
 • Jocs.
 • Almanacs, agendes i calendaris.
 • Àlbums de cromos, de fotos, de cerimònies socials, de segells, de monedes i bitllets, etc.
 • Directoris telefònics.
 • Guions de cinema, ràdio i televisió, excepte si es publiquen comercialment.
 • Llibres d’acolorir i adhesius.
 • Obres impreses a multicopistes.
 • Passatemps (mots encreuats, sopes de lletres, sudokus, kakuros, nurikabes, etc.).
 • Publicacions de disponibilitat limitada i recursos actualitzables, com per exemple publicacions que s’imprimeixen sota comanda amb un contingut adaptat a les peticions de l’usuari.
Els llibres electrònics necessiten ISBN?

Els llibres electrònics també necessiten un ISBN per a entrar en el circuit comercial. Consulteu aquest document que aclareix algunes qüestions sobre l’assumpte.

On i com ha d’aparèixer l’ISBN en una publicació?

Si són publicacions impreses haurà d’aparèixer al revers de la portada. Si no fos possible, haurà d’aparèixer en alguna de les següents parts del llibre:

 • A la part inferior de la contraportada externa
 • Al peu de la portada o juntament als crèdits de la publicació
 • Al peu de la contraportada
 • A la part inferior del revers de la sobrecoberta o de qualsevol altra funda protectora o embolcall

Si són publicacions electròniques o bé altres formes de productes no impresos i suposen una presentació visual del contingut emmagatzemat de forma electrònica, per exemple una publicació a Internet, apareixerà a la pantalla de visualització del títol o el seu equivalent, o en la primera pantalla.

Si són publicacions electròniques que es difonen com a objecte físic, com per exemple casset, disquet, CD-ROM, l’ISBN apareixerà a qualsevol de les etiquetes que estiguin enganxades de forma permanent a l’objecte. Si no és possible mostrar-lo a l’objecte o a la seva etiqueta, l’ISBN apareixerà a la part de sota del dors de l’embalatge permanent de l’objecte, per exemple a la caixa, funda o embalatge.

Si són pel•lícules o vídeos, l’ISBN haurà d’aparèixer als títols de crèdit.

L’ISBN s’ha d’imprimir sempre amb un tipus d’impremta prou gros com perquè sigui llegible (no menor de nou punts).

Cal canviar l’ISBN quan es produeix un canvi de format?

Sí; cal un ISBN diferent per a cada format.

Cal canviar l’ISBN quan es produeix un canvi de preu?

No.

Haig de publicar un llibre en un idioma estranger, hauria de tenir un ISBN del país en la llengua del qual està escrit el llibre?

No; l’identificador de grup es determina en funció del país o regió on tingui la seu l’editorial, però no en funció de la llengua del text. El número 84 és -per ara- l’identificador de grup d’España i identifica les publicacions que s’editen a España, ja siguin en espanyol o en qualsevol altra llengua.

Estic revisant un llibre, necessito un nou ISBN?

Cal canviar l’ISBN quan s’introdueixen canvis considerables en el text. Cal que indiqueu a la portadella si es tracta d’una edició revisada, i hi ha de figurar el nou ISBN imprès.

Cal canviar l’ISBN quan es produeix un canvi de títol?

Sí; es necessita un nou ISBN quan es canvia de títol.

Cuando se reimprime una publicación sin cambiar el texto ni la encuadernación, ¿es necesario un nuevo ISBN?

No; se debe conservar el número original, siempre y cuando la editorial siga siendo la misma. Pero es importante que comunique los datos de la nueva reimpresión a la Agencia mediante cualquiera de los procedimientos disponibles.

M’agradaria tenir un nou ISBN per raons comercials, és possible?

No, si no s’ha produït un canvi substancial en el text, en el format o en l’enquadernació que justifiqui un nou ISBN.

Sobre autors / editors

Si no sóc una editorial?

Las personas o instituciones que vayan a realizar una publicación con fines comerciales deben enviar un formulario de solicitud de pueden solicitar un ISBN a la Agencia. Ésta les asignará un ISBN. Si la publicación no va ponerse a la venta no tiene ningún sentido solicitar un ISBN.

Un autor-editor que sigui una persona física ha d’adjuntar fotocòpia del DNI a la seva sol•licitud d’ISBN i proporcionar totes les dades necessàries per a ser localitzat a l’apartat "Dades de l’editorial" de la sol•licitud. Si és una persona jurídica haurà d’adjuntar una fotocòpia del CIF de l’entitat o empresa.

Consulteu la secció Autors / Editors

Sobre ISBN 13

Per què es va revisar la norma ISBN?

L’1 de gener de 2007 l’ISBN va canviar el seu format de 10 dígits a 13 dígits. Aquest canvi, que ha afectat tots els sectors de la producció i comerç del llibre, va tenir com a objectius:

 • Augmentar la capacitat del sistema ISBN.
 • Assolir la compatibilitat total de l’ISBN amb el codi EAN-13, utilitzat per altres productes i altres cadenes de subministrament.
Què ha canviat?
 • La longitud del codi ISBN va passar de 10 xifres a 13 l’1 de gener de 2007. Des d’aleshores, l’ISBN està format per 5 grups de dígits enlloc de 4. Des de l’any 2007 l’ISBN va precedit pel 978, que identifica el producte llibre. En molts casos també ha canviat l’últim número de l’ISBN, el dígit de control, ja que s’ha hagut de re-calcular. Per exemple: ISBN-10: 84-8181-227-7 ISBN-13: 978-84-8181-227-5
 • L’ISBN-13 és idèntic al Bookland/ISBN que utilitza el codi de barres EAN-13.
 • Quan la capacitat de l’actual ISBN s’exhaureixi s’introduirà el prefix "979" i començarà la distribució de la nova quota de números ISBN. Ambdues quotes coexistiran a España, en alguns casos, durant bastant temps.
 • Els prefixos d’editor actualment en curs es mantindran amb el prefix "978", però canviaran quan s’exhaureixi la capacitat del sistema ISBN actual i es comenci el sistema ISBN-979.
Què s’ha fet?
 • Els editors han hagut de convertir els seus ISBN de 10 dígits al format de 13, atès que des de l’1 de gener de 2007 han d’utilitzar únicament l’ISBN de 13 dígits.
 • L’Agència de l’ISBN ha proporcionat llistats dobles a les editorials per a facilitar la conversió del format de 10 al de 13 dígits. Si necessiteu els vostres prefixos convertits al format de 13 dígits contacteu amb l’Agència.
 • Tots els llibres i productes editorials publicats després de l’1 de gener de 2007 porten l’ISBN-13. Per exemple: ISBN: 978-84-8181-227-5
 • A partir de l’1 de gener de 2007, l’ISBN de 13 dígits apareix, amb guions, sobre el codi de barres, i el mateix número, amb format EAN-13 (una sèrie de números sense guions i espai), a sota.
Altres Consideracions

Atès que en el futur les empreses del sector podran adoptar un major nombre de prefixos gràcies a l’ISBN de 13 dígits, es preveu que el sistema conservi aquest nou format durant molts anys. No obstant, és convenient que els programadors que adaptin els sistemes tinguin en compte algunes situacions addicionals possibles en relació amb la longitud dels camps:

 • Algunes empreses i organismes estan demostrant molt interès en un número GTIN (número internacional de mercaderia) de 14 dígits, en el que es prefixa l’ISBN de 13 dígits amb un dígit més: l’indicador d’embalatge acordat entre els distribuïdors.
 • L’adopció tant de l’Identificador d’objectes Digitals (DOI) com dels Noms Uniformes de Recursos (URN) pot arribar a estendre’s a vàries parts de la cadena de subministrament, però són identificadors de longitud variable que poden adaptar-se als ISBN.
Ministerio de Cultura FEDE Generalitat de Catalunya

Plataforma ISBNENTRAR


¿Olvidó su contraseña?